LAMONT Servis

Profil společnosti

LAMONT - Servis

Historie

Firma Josef Čermák, LAMONT-servis vznikla 1.2.1990.

Po celou dobu trvání firmy, tj. více jak patnáct let, se starám o spokojenost našich zákazníků v oblasti povrchových úprav interiérů a exteriérů. Úspěchů v podnikání dosahuji díky profesionalitě a odbornosti na straně jedné a nejmodernějším technologiím, materiálům, strojům a nářadí na straně druhé. Po více jak patnáctiletém hodnocení své práce již vím, že cesta vysoké kvality je cestou správnou.

Co jsem již udělal? - realizaci malých, středních i několika velkých a významnějších akcí: ( Většiny uvedených akcí na Moravě jsem se účastnil pouze jako subdodavatel prací nebo spoludodavatel materiálů a nářadí. V Čechách jsem zase většinu akcí zajišťoval smluvně a komplexně. V Londýně jsem do 30.9.2005 pracoval pro f. Czechia LTD jako zaměstnanec a od 1.10.2005 jako živnostník.

Velkým přínosem je pro mě spolupráce s firmou Štorch od jejich založení v Čechách Ing. Gintarem do dnes.